Yksi tuhansien joukossa

– teatterin ja musiikin osallistavia menetelmiä hyödyntävä teatteriesitys ikäihmisille

”Yksi tuhansien joukossa” on sukupolvitarinan muotoon puettu interaktiivinen teatteriesitys ikäihmisille. Esitys hyödyntää soveltavan teatterin ja musiikin monimuotoisia menetelmiä. Esityksessä käytetään moniaistisia työtapoja osana teatterillista kokonaisuutta. Tavoitteena on tarjota kohderyhmälle taiteen kautta elämys, joka konkreettisesti koskettaa yleisöään.

”Yksi tuhansien joukossa” on elämän mittainen tarina eräästä tavallisesta Annikki Tuomisesta Sydän-Hämeessä, hänen varhaisista sotalapsivuosistaan Ruotsissa, kipeästä paluustaan Suomeen, kymmenistä työvuosista paperitehtaassa ja lopulta vanhuudesta palvelutalossa. Tarinan keskiössä kulkevat yksityisen ihmisen ilot ja surut, pienet voitot ja isot menetykset. Annikin tarina on yksi tuhansien joukosta ja tuttuudessaan se tarjoaa peilauspinnan yleisölleen pohtia ja sulatella koettua elämää roolihenkilön asemaan asettuen.

Yleisö pääsee osallistumaan päähenkilön elämän käännekohtiin. Osallistavan teatterin keinoin muistellaan mm. työelämää, arkisia toimia ja tapahtumia, perhetapahtumia. Musiikin kautta rakennetaan siltaa ikäihmisten lapsuuden kokemuksiin ja elämänpolulla merkityksellisiksi koettuihin sävelmiin.

Esiintyjät toimivat tarinassa erilaisissa rooleissa. Lisäksi he keskusteluttavat ja osallistavat yleisöä tilanteiden mukaisin tehtävin.

Esitys kestää noin 40 minuuttia, jonka jälkeen on pieni muistelutuokio.

 

Kohderyhmä

Erilaisissa palveluyksiköissä asuvat vanhukset ja vapaamuotoisissa puitteissa kokoontuvat ikäihmiset.  Osallistavan luonteensa vuoksi esitys voidaan toteuttaa maksimissaan 40 hengen yleisölle kerrallaan.

Esitystila

Esitystilana toimii vaikkapa muutaman neliön kokoinen nurkka ruokasalissa tai vastaavassa. Esityksen pystytys kestää noin 45 min. ja purku noin 20 min. Voimme tehdä tarvittaessa kaksi esitystä perätysten. Tällöin esitysten aloitusten välillä on hyvä olla pieni tauko, jolloin meille jää hetki aikaa rekvisiitan järjestelyyn.

Lavalla

Muusikko Sanna Saarinen ja esiintyjä Kati Sirén.