Räätälöimme

Toimintamme perustuu kanssatekemiseen. Räätälöimme työpajat, toiminnallis-taiteelliset prosessit, esitykselliset alustukset, yhteisötyöskentelyt sekä erilaiset esitysmuodot.

1. Yhteisöteatteri ja yhteisölliset teatterimenetelmät

Rakennamme yhteisölähtöisiä prosesseja ja teatteriesityksiä ammattilaisten, harrastajien ja tavallisten kansalaisten kanssa. Ohjaajamme ovat erikoistuneet toimintaan erityisryhmissä.  

Esimerkkejä viimeisimmistä yhteisölähtöisistä taideprojekteista:

2018–2019

Operaatio Kuntaluuta – taidelähtöistä kanssakehittämistä kaupunkiorganisaatiossa Valkeakoskella (Taike Pirkanmaa).

2018

Vähän raitaa siihen arkeen, taideprojekti ja kiertävä esitysteos sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa Etelä-Pirkanmaalla.

2017–2018

KulttuuriEtsivät-hanke, kulttuurista aktivismia ja taidelähtöistä toimintaa erityisnuorille Helsingissä (OKM).

2016

Samaa maata, toista heimoa – yhteisöllinen identiteettitutkielma (esitys) paikallisväestön kanssa Valkeakoskella (SKR Pirkanmaan rahasto ja Taike Pirkanmaa).

2016

Näkymättömät-Suomikuvia – erityisnuorten yhteisöteatteriproduktio, Valkeakoskella (Myrsky-hanke).

Toteutamme erilaisia sisältölähtöisiä ja ajankohtaisista aiheista nousevia prosesseja työyhteisöissä.

Vähän raitaa siihen arkeen – asiakkaat stagella.

Yleisötyötä Postimuseossa.

2. Forumteatteri

Olemme forumteatterin pioneeriryhmä Suomessa. Forumteatteri on havainnollinen ja tehokas tapa tutkia yhteisöissä ilmeneviä ongelmia ja kysymyksiä. Forumteatteriesitys on kaksiosainen. Aluksi yleisö seuraa teeman pohjalta rakennettua näytelmää, joka tiivistää teeman vahvoiksi ja vaikuttaviksi kysymyksiksi. Näytelmän jälkeen käynnistyy interaktio. Yleisö kutsutaan pohtimaan ja ratkomaan esityksen herättelemiä kysymyksiä. Mielipiteenilmaisut muuttuvat vähitellen uudeksi näyttämötodellisuudeksi, jossa yleisö ja esiintyjät improvisoivat yhdessä näyttämölle vaihtoehtoisia ”todellisuuksia”.

Forumteatteri on yhtä aikaa ryhmälähtöinen ongelmanratkaisumenetelmä, arvokeskustelun väline ja hulvaton taide- ja teatterileikki, jossa fakta ja fiktio ratkovat yllätyksellisesti rinnakkain arjen ongelmia.

Toteutamme sekä tilausesityksiä että menetelmäkoulutuksia.

Häränsilmä-esitys Kyröskartanon lastensuojeluyksikössä.

Yleisö on forumteatterin pääroolissa.

3. Yleisötyö ja esitykselliset alustukset

Yleisötyö on taidetoimintaa yleisön ja palveluntarjoajan välillä. Palveluntarjoajana voi olla vaikkapa taidelaitos. Välittäjänä toimimme me ja sisällöt rakennamme palveluntuottajan kanssa yhteistyössä. Yleisötyö tuo esitysten ja työpajojen kautta katsojalle väylän syvempään taide-elämykseen ja -kokemukseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi teemaa avaavia esityksiä ja tempauksia taidenäyttelyiden, kirjaston teemakokonaisuuksien tai teatteriesitysten yhteydessä.

Esitykselliset alustukset ovat esimerkiksi seminaarien ja koulutustilaisuuksien avaajana toimiva esitysmuoto, jossa päivän teemat tiivistetään näyttämölliseen muotoon päämääränä lämmittää yleisö tai paneelikeskustelijat työskentelyyn.

Tyhjää täynnä -yleisötyöesitys Rakennustaiteen museossa.