Ohjelmistossa

Työn näyttämö

 Forumteatteria teatterista työyhteisönä

Häränsilmä – matka pimeään

Tarina erään nuoren putoamisesta ja syrjäytymisestä

Odotustila

Forumteatteriesitys sosiaalialan murroksesta

Yksi tuhansien joukossa

Teatterin ja musiikin osallistavia menetelmiä hyödyntävä teatteriesitys ikäihmisille

ERO-näytelmä

Tarina suomalaisesta eroperheestä

Saattaen vaihdettava

Ikäjohtamisen ja työelämän karikkoja forumteatterin keinoin