DraamaRäätälit purkaa ja saumaa
– tarkkanäköistä teatteria elämänilmiöistä jo vuodesta 1999

Meille teatteri on osallistumista, yhteistyötä ja vahvaa kohtaamista. Toimimme yhteiskunnan eri alueilla yhdistäen reunamia ja polttopisteitä. Teatterityötämme ohjaa ajatus aktiivisesta vastuusta ja vaikuttamisesta, mikä tarkoittaa tilan ja ajan rakentamista yhteiselle ajattelulle.

Teatterityön lisäksi koulutamme ja valmennamme mm. erityisryhmiä sekä työnohjaamme ja fasilitoimme työyhteisöjä kehittymään.  

Tulossa 2024: Digiharha (työnimi)

on forumteatteria, joka kutsuu yhteen kansalaiset, asiantuntijat ja päättäjät ajattelemaan ja debatoimaan kokemusta digimurroksessa.  

Kasvun tekijä

avaa keskustelun siitä, mistä jo paljon puhutaan, hyvinvoinnin dilemmasta maassamme. Nuorten pahoinvoinnin rinnalla forumesitys kutsuu keskustelemaan erityisesti auttamistyön todellisuudesta. Esitys on rakennettu alunperin yhteistyössä Tampereen teatterin ja Tampereen ev.lut. seurakuntien kanssa ja se jatkaa Räätäleiden omassa ohjelmistossa syksystä 2024 lähtien.